วิสัยทัศน์ :: “ระบบสาธารณูปโภคครบครัน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อมน่าอยู่ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส การบริการประชาชนสะดวก รวดเร็ว
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
เว็บบอร์ดแจ้งปัญหาและร่วมแสดงความคิดเห็น ดูกระทู้ทั้งหมด ตั้งกระทู้

ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาครอบครัวในชุมชน
สังคมเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมยุติความรุนแรงในครอบครัว

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
email
เรื่องที่ต้องการร้องเรียน
ผลงานและโครงการในเขตเทศบาล

รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด รายละเอียด

โพลแสดงความเห็น
คลังวีดีโอ
การพัฒนาสังคม การศึกษา คุณภาพชีวิต
ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ได้รับเบี้ยยังชีวิต

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือชื่อ-นามสกุล เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ชื่อ - นามสกุล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน
header